• Tartalom
Oldalmenü

13/2019. (IV. 2.) OGY határozat

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról1

2019.04.16.

1–2. §2

3. § Ez a határozat 2019. április 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 13/2019. (IV. 2.) OGY határozathoz3

1

A határozatot az Országgyűlés a 2019. április 1-jei ülésnapján fogadta el. A határozat a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. április 17. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.