• Tartalom

1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat

1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról

2020.10.01.

A Kormány

1. egyetért az MVM NET Adatközpont Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatközpont Kft.) által a Göd külterület 015/7 helyrajzi számon megkezdett adatközpont (a továbbiakban: Adatközpont) állami érdekű kormányzati adatközpontként történő kialakításával kapcsolatos koncepcióval és az építészeti – értve ezalatt különösen az építési, gépészeti, villamossági, biztonságtechnikai és mindezek rendszerfelügyeleti rendszereinek megvalósítási feladatait – beruházásnak a belügyminiszter által meghatározott műszaki-szakmai igényekkel összhangban az Adatközpont Kft. 7. pont szerinti közreműködésével történő előkészítésével;

2.1

3.2

4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 1. pont szerinti építészeti beruházás az infrastruktúra-fejlesztésekkel összefüggésben, a belügyminiszter által meghatározott kormányzati célokkal és állami követelményekkel összhangban valósuljon meg;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

belügyminiszter

Határidő: folyamatos

5.3 az Adatközpont beruházása (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, a belügyminiszter és a belügyminiszter útján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) bevonásával;

6.4 a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki, a Beruházás során a Beruházási Ügynökség együttműködik az Adatközpont Kft.-vel;

7.5 a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a), c), e), f), n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisai 2021. április 30. napjáig történő teljesítése érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét összesen 1 465 580 000 forintban határozza meg;

8.6 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.) 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a 29. Gödi adatközpont beruházás előkészítése alcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

9.7 felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 7. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása érdekében 641 280 150 forint rendelkezésre állásáról a 8. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

10.8 felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a 7. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

11.9 felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján nyújtson be előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezéséről, valamint – a belügyminiszter bevonásával – az Adatközpont üzemeltetési modelljének bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

belügyminiszter

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően

12. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy

a) készítsen jelentést a Rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 6. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,

b) az Adatközpont megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére az Adatközpont megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalás összegének és a kifizetések ütemezésének, valamint az üzemeltetési költségek bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az a) pont tekintetében 2020. április 30.

a b) pont tekintetében az Adatközpont-beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően

13. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az Adatközpont részeként megvalósuló építési beruházás lezárását követően gondoskodjon az Adatközpont Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként a Belügyminisztérium kijelöléséről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az Adatközpont részeként megvalósuló építési beruházás lezárását követően azonnal

14.10 felhívja a belügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával dolgozza ki és terjessze a Kormány elé

a) az Adatközpont megvalósítása és működtetése érdekében szükséges jogszabályi környezet kialakítására, valamint

b) az a) alpont szerinti Adatközpont működtetéséhez és az oda betelepítendő informatikai rendszerek migrációjának végrehajtásához szükséges források biztosítására

vonatkozó előterjesztést;

Felelős: belügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2022. március 31.

15.11 felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a belügyminiszter és az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával vizsgálja meg az állami tulajdonú gazdasági társaságok adatközpont-infrastruktúráját, igényeit, valamint az Adatközpont teljes kialakítását követően felmerülő működési költségeket, arra is tekintettel, hogy annak forrásai csak a 2022. évi központi költségvetést terheljék.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

belügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2022. március 31.

16.12 egyetért az Adatközpont Kft. feladatainak 2020–2021. évi finanszírozásával;

17.13 felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon az Adatközpont Kft. 2020. évi feladataihoz szükséges 150 000 000 forint biztosításáról a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 4. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása jogcím terhére;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

18.14 felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezésére indokolt esetben gondoskodjon az Adatközpont Kft. 2021. évi feladataihoz szükséges forrás biztosításáról a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

19.15 felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter kezdeményezésére gondoskodjon a Belügyminisztériumnak a Beruházás előkészítéséhez kapcsolódó 2021. évi feladatainak ellátásához szükséges 100 000 000 forint biztosításáról a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

20.16 felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter kezdeményezésére gondoskodjon az Adatközpont informatikai infrastruktúrájával kapcsolatos fejlesztési feladatok végrehajtása érdekében 2 650 000 000 forint biztosításáról a központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

1. melléklet az 1303/2019. (V. 27.) Korm. határozathoz


XV. Pénzügyminisztérium

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375739

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 000 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Egyedi magasépítési beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380340

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Gödi adatközpont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380351

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Beruházás előkészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

1

A 2. pontot az 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat 4. pontja visszavonta.

2

A 3. pontot az 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat 4. pontja visszavonta.

3

Az 5. pont az 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

4

A 6. pont az 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

5

A 7. pont az 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

6

A 8. pont az 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

7

A 9. pont az 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

8

A 10. pont az 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

9

A 11. pont az 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

10

A 14. pont az 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 15. pont az 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 16. pontot az 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

13

A 17. pontot az 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

14

A 18. pontot az 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

15

A 19. pontot az 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

16

A 20. pontot az 1624/2020. (X. 1.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére