• Tartalom

1307/2019. (V. 27.) Korm. határozat

1307/2019. (V. 27.) Korm. határozat

az EFOP-3.2.10-16-2016-00001 azonosító számú („Tehetséggondozás sport által” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2019.05.29.

1. A Kormány egyetért

a) az EFOP-3.2.10-16-2016-00001 azonosító számú, „Tehetséggondozás sport által” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével, és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése ne kerüljön alkalmazásra,

b) a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 3. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

c) a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. december 31.

2. A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a projekt európai uniós forrás terhére el nem számolható költségeinek – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – legfeljebb 130 000 000 forint erejéig történő finanszírozásáról, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. június 30.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

4.1

1. melléklet az 1307/2019. (V. 27.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(forint)

Megnövelt támogatás legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-3.2.10-16-
2016-00001

Tehetséggondozás sport által

Magyar Diáksport Szövetség

2 000 000 000

330 000 000

2 330 000 000

A projekt célja a gyermekek tehetséggondozása a sport által, az iskoláskorú gyermekek bevezetése a sportos, mozgásgazdag életmódba, a rendszeres fizikai aktivitást végző gyermekek számának növelése, a társadalmi és szociális különbségek csökkentése és ezáltal a társadalmi befogadás erősítése.

1

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére