• Tartalom

131/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet

131/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet

az állam tulajdonában álló Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

2019.06.06.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1131 Budapest, Rokolya utca 1–13., cégjegyzékszáma: 01-09-920882, főtevékenysége: TEÁOR 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, adószáma: 18083392-2-41) által ellátott állami feladatokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2019. július 1-jétől a Nemzeti Földügyi Központ mint átvevő központi költségvetési szerv látja el.

2. § Az államot az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a Nemzeti Földügyi Központ vezetője képviseli.

3. § Az átvételi felelőst az agrárminiszter jelöli ki.

4. § A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a tulajdonosi joggyakorló 2019. június 30. napjával megszünteti.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére