• Tartalom
Oldalmenü

1320/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Petőfi Irodalmi Múzeum hosszú távú fejlesztési és működési koncepciójáról, valamint a 2020–2022 közötti időszakban ehhez szükséges költségvetési forrásokról

2019.05.30.

A Kormány a Petőfi Irodalmi Múzeum kiemelt nemzeti intézményi jelentőségére tekintettel

1. egyetért a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) hosszú távú fejlesztési és működési koncepciójával;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a Múzeum szakmai programjának végrehajtásához a 2020 és 2022 közötti időszakban szükséges legfeljebb 17 050 500 000 forint rendelkezésre állásáról az adott évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára, az alábbi ütemezés szerint:

a) a 2020. évben 6 023 500 000 forint,

b) a 2021. évben 5 713 500 000 forint,

c) a 2022. évben 5 313 500 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – vizsgálja meg és készítsen előterjesztést a Kormány részére a Múzeum és tagintézményei fejlesztésének lehetőségeiről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. december 31.

4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként a Múzeum kerüljön kijelölésre;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. június 30.

5. egyetért a Múzeum

a) irányítása alatt az Országút folyóirat megalapításával,

b) feladatellátása keretében műtárgyak, hagyatékok állam általi megvásárlásához, feldolgozásához és azok bemutatásához szükséges forrás biztosításával;

6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

a) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet a 8. Egyéb történetkutató intézetek címmel egészíti ki,

b) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 8. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum cím besorolását a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 8. Egyéb történetkutató intézetek cím, 1. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum alcímre változtatja,

c) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 9. VERITAS Történetkutató Intézet cím besorolását a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 8. Egyéb történetkutató intézetek cím, 2. VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár alcímre változtatja,

d) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet a 9. Petőfi Irodalmi Múzeum címmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2019. július 1.

7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 6. pont b)–c) alpontok szerinti címrendi változás 2019. július 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2019. július 1.

8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a Múzeum előirányzatainak átvezetéséről a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények címről a 6. pont d) alpont alapján létrehozott címre, egyúttal az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2019. július 1.

9. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon

a) az 5. pont a) alpontjában foglalt cél 2019. évi megvalósítása érdekében – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – szükséges 375 309 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 9. Petőfi Irodalmi Múzeum cím javára,

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. július 1-jét követően, a felmerülés ütemében

b) az 5. pont a) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében a 2020. évtől a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára 308 000 000 forint beépülő jelleggel történő biztosításáról,

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

c) az 5. pont b) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében a 2019. évben 250 000 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 9. Petőfi Irodalmi Múzeum cím javára,

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. július 1-jét követően, a felmerülés ütemében

d) az 5. pont b) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében a 2020. évtől a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára 250 000 000 forint beépülő jelleggel történő biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során