• Tartalom

1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a 2021. évi népszámlálás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

2021.06.24.

A Kormány, tekintettel arra, hogy kiemelten fontosnak tartja a társadalmi változások nyomon követését, a valós és friss adatokon alapuló döntéshozatalt,

1. egyetért azzal, hogy a 2021. évi népszámlálás előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok (a továbbiakban: 2021. évi népszámlálás) megvalósításához legfeljebb 22 344 000 000 forint központi költségvetési forrás kerüljön biztosításra a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére az alábbi ütemezés szerint:

a) 2020. költségvetési évben legfeljebb 7 738 800 000 forint,

b) 2021. költségvetési évben legfeljebb 13 916 200 000 forint,

c) 2022. költségvetési évben legfeljebb 689 000 000 forint;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a KSH elnökének bevonásával – gondoskodjon a 2021. évi népszámlálás megvalósításához az 1. pont a) alpontja szerinti összeg rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi költségvetés XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 1. Központi Statisztikai Hivatal cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a KSH elnökének bevonásával – gondoskodjon a 2021. évi népszámlálás megvalósításához az 1. pont b) alpontja szerinti összeg rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 1. Központi Statisztikai Hivatal cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

4.1

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 1. Központi Statisztikai Hivatal cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek 2020. évre vonatkozó felső korlátját 5 700 000 000 forintban állapítja meg;

6.2

1

A 4. pontot az 1394/2021. (VI. 24.) Korm. határozat 5. pontja visszavonta.

2

A 6. pontot az 1394/2021. (VI. 24.) Korm. határozat 5. pontja visszavonta.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére