• Tartalom
Oldalmenü

1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat

a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

2019.06.11.

A Kormány a közterületen való életvitelszerű tartózkodás tilalmával összefüggésben

1. egyetért azzal, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által működtetett Első Befogadó Hely programhoz nyújtott időszakos támogatás, továbbá az egyházi és civil fenntartók által működtetett nappali melegedők számára a meghosszabbított nyitvatartásból fakadó, 2019. január 1. és 2019. június 30. közötti időszakban felmerülő többletköltségek a Hajléktalan-ellátási Tartalékalap terhére kerüljenek finanszírozásra, és felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával e célra biztosítson 400 000 000 forint többletforrást a Hajléktalan-ellátási Tartalékalap részére a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 20. Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok alcím, 12. Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

a) elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének 29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása címmel történő kiegészítését,

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b) elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása cím javára 213 900 375 forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont b) alpontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a települési önkormányzatok által fenntartott nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatására 2019. június 30-áig pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok részére az ott meghatározott összegben költségvetési támogatást nyújtson, 2019. december 31-i felhasználási határidővel;

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára;

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Hajléktalan-ellátási Tartalékalap felhasználásról a pénzügyminiszter részére adjon tájékoztatást;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. szeptember 30.

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az e kormányhatározattal biztosított intézkedéseket követően szükséges további lépésekről készítsen előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. szeptember 30.

1. melléklet az 1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359017

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-213 900 375

 

 

 

379384

 

29

 

 

 

 

 

A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

213 900 375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb: azonnal

 

 

213 900 375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 900 375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az 1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozathoz

Önkormányzati fenntartásban lévő azon nappali melegedők listája, melyeknek a támogatást egyedi Támogatói Okirat formájában szükséges biztosítani a táblázatban foglalt összegben

KSH

Önkormányzat

Szolgáltatás száma

Összeg

409760

Békés Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

415200

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

113578

Budapest Fővárosi Önkormányzat

6

30 197 700 Ft

129586

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

1

2 516 475 Ft

124299

Budapest XIII. Kerület Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

111314

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

1

5 032 950 Ft

624077

Deszk Község Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1707685

Dombóvár Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1330988

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1332559

Gödöllő Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1005236

Gyöngyös Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

825584

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

506691

Kazincbarcika Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

320297

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1105449

Komárom Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1816832

Kőszeg Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

607357

Makó Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

804783

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

423065

Orosháza Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1130766

Oroszlány Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

514492

Ózd Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1704862

Paks Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1225788

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1417631

Siófok Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

808518

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

714827

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1722761

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2

10 065 900 Ft

1315440

Szentendre Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

614456

Szentes Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1627854

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1929434

Tapolca Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1120127

Tata Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1118157

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

528352

Tiszaújváros Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1627313

Törökszentmiklós Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1324934

Vác Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft

1318342

Veresegyház Város Önkormányzata

1

5 032 950 Ft