• Tartalom
Oldalmenü

139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

2020.11.02.

A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. és 3. alcím, valamint a 2–14. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. §1

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1)2

(2)3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. § (1)8

(2)9

a)10

b)11

(3)12

(4)13

(5)14

8. §15

9. §16

3. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. §17

4. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

11. §18

5. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 7. § (3) bekezdése, valamint a 6–8. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 7. § (4) bekezdése, valamint a 9–11. melléklet 2020. november 1-jén lép hatályba.

(5) A 7. § (5) bekezdése, valamint a 12–14. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez19

2. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez20

3. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez21

4. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez22

5. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez23

6. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez24

7. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez25

8. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez26

9. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez27

10. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez28

11. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez29

12. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez30

13. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez31

14. melléklet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelethez32

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § (2) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7. § (2) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 7. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 7. § (5) bekezdése a 12. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

15

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 12. melléklet a 12. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

31

A 13. melléklet a 12. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

32

A 14. melléklet a 12. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.