• Tartalom
Oldalmenü

1391/2019. (VI. 27.) Korm. határozat

a Törökbálint Sportközpont továbbfejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról1

2019.06.27.

A Kormány

1. egyetért a Törökbálint Sportközpont továbbfejlesztése beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a Beruházás előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Törökbálint belterület, 3181, 3181/A/1 és 3181/A/2 helyrajzi számú, természetben a Törökbálint, Óvoda utca 6. szám és a Törökbálint, Kazinczy utca 109. szám alatti ingatlanokon;

2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;

3. a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés a), b), c), e) és f) pontja szerinti, 2019. évi pénzügyi teljesítéssel érintett előkészítési fázisaira összesen 25 000 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére azzal, hogy a megjelölt előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. március 31. napjáig kell megvalósítani;

4. a Beruházás 3. pont szerinti előkészítési fázisainak megvalósítójaként a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 6. Törökbálinti Sportközpont továbbfejlesztése jogcímcsoporttal, és azon belül az 1. Beruházás előkészítés jogcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Beruházás 3. pont szerinti előkészítési fázisainak 2019. évi finanszírozása érdekében összesen 25 000 000 forint forrás egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcím, 6. Törökbálinti Sportközpont továbbfejlesztése jogcímcsoport, 1. Beruházás előkészítés jogcím javára, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. december 31.

7. az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Beruházás 3. pont szerinti előkészítési fázisainak teljesítése érdekében az 5. pont szerinti kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség 2020. évre vonatkozó felső korlátját 24 516 920 forintban állapítja meg;

8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a Beruházás 3. pont szerinti előkészítési fázisainak 2020. évi finanszírozása érdekében a 7. pont szerinti összeg rendelkezésre állásáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával készítsen a Kormány részére

a) jelentést a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 3. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,

b) előterjesztést a 3. pont szerinti előkészítési fázisok eredményeként a Beruházás előkészítésének folytatásáról, annak ütemezett forrásigényének bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) alpont tekintetében a 6. pont szerinti elszámolási és visszafizetési határidőt követő 30 napon belül

a b) alpont tekintetében 2020. december 31.

10. egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejövő létesítmények vagyonkezelője

a) az uszoda és a sportszálló esetében a Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

b) a Nemzeti Teke és Közösségi Sportközpont esetében a Magyar Bowling és Teke Szövetség

legyen.

1. melléklet az 1391/2019. (VI. 27.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375739

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-25 000 000

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Egyedi magasépítési beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Törökbálinti Sportközpont továbbfejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380951

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Beruházás előkészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

25 000 000

 

 

25 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

A határozatot az 1498/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat 3. pontja visszavonta 2020. augusztus 11. napjával.