• Tartalom

1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozat

1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozat

az építésgazdaság általános fejlesztését, az építőanyagok hazai gyártását és a hazai építőipari alapanyag-kitermelés támogatását célzó stratégiáról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról

2021.12.06.

A Kormány

1. az építésgazdaság általános fejlesztése érdekében

1.1. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert,

a) hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉMI Kft.) és a Beruházási Ügynökség bevonásával gondoskodjon – a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer felhasználásával is – az állami és önkormányzati magasépítési infrastrukturális beruházások 2023-ig tartó időszakra vonatkozó volumenbecslését is tartalmazó adatbázis elkészítéséről, valamint annak folyamatos aktualizálásáról,

b) hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával vizsgálja meg az a) alpont alapján elkészítendő adatbázis mélyépítési és vonalas infrastruktúra beruházásokra történő kiterjesztésének lehetőségét és feltételrendszerét;

Felelős: az a) alpont tekintetében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és az innovációért és technológiáért felelős miniszter

a b) alpont tekintetében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. október 31.

1.2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy

a) az építőiparban alkalmazandó modern technológiák hazai bevezetése és elterjesztése érdekében, a magasépítési és mélyépítési ágazatok különböző szakmaspecifikus igényeinek figyelembevételével, szakértők és szakmai szervezetek bevonásával hozza létre a Modern Építésgazdaság Platformot,

b) gondoskodjon a Modern Építésgazdaság Platform működéséhez a 2019. és 2020. évben szükséges évi 100 000 000 forint költségvetési forrás biztosításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében 2019. július 31.

a b) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

1.3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel együttműködve

a) vizsgálja meg az épületinformációs tervezés (Building Information Modeling – BIM modell) és a „tervez és épít” (Design & Build) konstrukció alkalmazásának célszerű területeit és feltételeit, kötelezővé tételének lehetőségét bizonyos közbeszerzési összeghatár fölött, továbbá vizsgálja felül a tervszolgáltatásra vonatkozó követelmények rendszerét,

b) vizsgálja meg a tervezői és kivitelezői szakma gyakorlásának feltételrendszerét és felelősségi rendszerét meghatározó szabályozást, és készítsen előterjesztést a Kormány számára a megrendelők, a tervezők és az építőipari vállalkozások számára kedvező módosításokra,

c)1

d)2

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. december 31.

1.4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával, a hazai építőipari vállalkozások versenyképességének növelése érdekében tegyen intézkedéseket az építőipari vállalkozásoknál lefolytatott munkaügyi és adóügyi, valamint munkavédelmi ellenőrzések hatékonyságának növelésére, és vizsgálja felül az ellenőrzések során feltárt szabályszegésekhez kapcsolódó szankciórendszert;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. augusztus 31.

2. az építőanyagok hazai gyártása és a hazai építőipari alapanyag-kitermelés támogatása érdekében

2.1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, valamint a világörökségi vagy világörökségi várományos terület érintettsége esetén a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával azonosítsa a Közép-magyarországi régióban, valamint a közvetlen közelében található olyan területeket, ahol a kavics és sóder kitermelésének mértéke a környezetvédelmi, földvédelmi és világörökségi szempontok figyelembevétele mellett is jelentősen növelhető, és mérje fel azon bányavállalkozások fejlesztési igényeit, amelyek a kitermelés mennyiségi növelését meg tudják valósítani;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2019. szeptember 30.

2.2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az agrárminiszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a belügyminiszter bevonásával tegyen javaslatot a hatályos kavics-, sóder- és homokbányák megnyitását szabályozó jogszabályi környezet felülvizsgálatára annak érdekében, hogy az építőipari kivitelezésekhez szükséges mennyiségű nyersanyag folyamatosan rendelkezésre álljon;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

agrárminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2019. szeptember 30.

2.3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve a Magyarországon beépítésre kerülő építési termékek vonatkozásában

a) a jelenlegi jogi szabályozási környezetet vizsgálja felül, az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU rendelet (a továbbiakban: 305/2011/EU rendelet) szerint kiállítandó teljesítménynyilatkozatok egy kereshető paraméterekkel rendelkező központi adatbázisba történő kötelező adatszolgáltatás előírása érdekben és a vizsgálat eredményeképp készítsen előterjesztést a Kormány számára,

b) az ÉMI Kft. bevonásával gondoskodjon az adatbázis létrehozásáról és működtetéséről, és biztosítsa a fejlesztéshez szükséges 120 000 000 forint forrást;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az a) alpont vonatkozásában 2019. október 31.

a b) alpont vonatkozásában 2020. június 30.

2.4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Magyarországon beépítésre kerülő építési termékek vonatkozásában biztosítsa a 305/2011/EU rendelet szerint kiállítandó teljesítménynyilatkozatokra vonatkozó adatbázis összehangolását az Országos Építésügyi Nyilvántartással;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2020. június 30.

2.5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával tegyen javaslatot a hazai innovatív építőipari alapanyag-gyártó vállalkozásoknak a 2020–2021 közötti időszakban nemzetközi fórumokon, nemzetközi vásárokon történő megjelenéséhez szükséges forrás biztosítására;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2019. augusztus 31.

2.6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve készítsen jelentést a szomszédos országok építési nyersanyag – elsősorban kavics – exportkapacitásai vonatkozásában, hogy a hazai építési nyersanyag hiányt a határainkhoz minél közelebb eső területekről lehessen pótolni;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. augusztus 31.

3. egyetért azzal, hogy a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat 2. pontjától eltérően a 2019. évi központi költségvetésben már rendelkezésre álló 6 000 000 000 forint mellett a 2019. évben további 3 000 000 000 forint központi költségvetési forrás kerüljön biztosításra a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 64. Belgazdasági feladatok alcím, 5. Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

1

Az 1.3. pont c) alpontját az 1879/2021. (XII. 6.) Korm. határozat 2. pontja visszavonta.

2

Az 1.3. pont d) alpontját az 1879/2021. (XII. 6.) Korm. határozat 2. pontja visszavonta.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére