• Tartalom
Oldalmenü

1399/2019. (VII. 4.) Korm. határozat

a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatásáról

2019.07.04.

A Kormány

1. fontosnak tartja és támogatja a csepeli sportélet újraszerveződését, a közösségépítő erejében rejlő lehetőségeket, valamint a kerület sporthagyományaihoz méltó infrastruktúra-fejlesztést, ennek keretében egyetért a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-0012424, székhely: 1213 Budapest, Hollandi út 8., a továbbiakban: Alapítvány) támogatásával;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcímnek a 39. Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az Alapítvány 2019. évi tevékenységének és fejlesztési céljainak támogatása érdekében 2 000 000 000 forint központi költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 39. Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

4. egyetért azzal, hogy a 3. pont alapján biztosított forrás terhére, az Alapítvány részére az emberi erőforrások minisztere támogatást nyújtson, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján, azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány a támogatással megszerzett vagyont 15 éven belül nem idegenítheti el, illetve azt főcélként sporttevékenység végzésére kell hasznosítani.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 3. pont szerinti forrásbiztosítást követően azonnal