• Tartalom

14/2019. (IX. 12.) OBH utasítás

14/2019. (IX. 12.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

2019.09.14.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, utalással a 76. § (3) bekezdésére – figyelemmel az Országos Bírói Tanács és a Kúria elnökének véleményére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire – a következő utasítást adom ki:

1–4. §1

5. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. § (1) A költségvetési szervek a jelen utasítás hatálybalépését követő 60 napon belül kötelesek a gazdálkodási szabályzat 4. § (5) bekezdésében meghatározott rendelkezéseiket felülvizsgálni és e szabályzattal való összhangjukat megteremteni.

(2) Az OBH és a bíróságok a jelen utasítás hatálybalépését követő 120 napon belül kötelesek lefolytatni az utasítás hatálybalépésének időpontjáig a bíróságok részére átadott, de az OBH vagyonkezelésében lévő ingóságok Fejezeten belüli üzemeltetésre átadásával és a vagyonkezelői jog átruházásával kapcsolatos eljárást a gazdálkodási szabályzat 11. mellékletének megfelelően.

7. §2

1–4. melléklet a 14/2019. (IX. 12.) OBH utasításhoz3

1

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére