• Tartalom
Oldalmenü

1434/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásához szükséges intézkedésekről

2019.07.26.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím 34. HIPA NZrt. működési támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a HIPA NZrt. működéséhez szükséges 2019. évi forrás biztosításáról az 1. pontban meghatározott előirányzat javára a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeten belüli átcsoportosítás útján, az 5. Nemzeti Befektetési Ügynökség cím megszüntetésével kapcsolatos zárlati intézkedések megtétele előtt.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. augusztus 31.