• Tartalom
Oldalmenü

1440/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a K–12 Mesterszalon kialakításával és működésével összefüggő intézkedésekről

2019.07.26.

A Kormány a K–12 Mesterszalon kialakítása, kulturális és pedagógiai programjának megvalósítása érdekében

1. egyetért a Budapest, VIII. kerület Krúdy Gyula utca 12. szám alatt található társasház 36668/0/A/44 helyrajzi számú ingatlanrészének felújításával és a működéshez szükséges eszközbeszerzéssel;

2. egyetért az 1. pontban foglalt cél megvalósításához a 2019. és 2020. évben szükséges, a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt 350 000 000 forint biztosításával az alábbi ütemezés szerint:

a) a 2019. évben 100 000 000 forint,

b) a 2020. évben 250 000 000 forint;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 21. A K–12 Mesterszalon kialakítása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az 1. pont szerinti cél megvalósításához gondoskodjon a 2019. évben szükséges, a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt legfeljebb 100 000 000 forint központi költségvetési forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 21. A K–12 Mesterszalon kialakítása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2020. évben szükséges legfeljebb 250 000 000 forint központi költségvetési forrás biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

6. az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. I. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 21. A K–12 Mesterszalon kialakítása jogcímcsoport terhére a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére vállalható kötelezettségek 2020. évre vonatkozó felső korlátját 250 000 000 forintban állapítja meg;

7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozza ki a K–12 Mesterszalon kulturális, pedagógiai és tanórán kívüli nevelési programjai finanszírozásának hosszú távú stratégiáját, és az állami szerepvállalás rögzítése érdekében – a pénzügyminiszter egyetértésével – kössön együttműködési megállapodást a Fesztiválakadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (1061 Budapest, Király utca 50. fszt. 3., adószám: 25416921-1-42, cégjegyzékszám: 01 09 273907);

Felelős: emberi erőforrások minisztere

pénzügyminiszter

Határidő: 2020. december 31.

8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az együttműködési megállapodás végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról a 2021. évtől a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során