• Tartalom

1486/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

1486/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú („Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2019.08.03.

1. A Kormány

a) egyetért az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,

b) egyetért a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. január 31.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

1. melléklet az 1486/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(bruttó, forint)

Projekt hatályos támogatási szerződés szerinti támogatási összege
(bruttó, forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(bruttó, forint)

Megnövelt támogatás legfeljebb
(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-2.2.0-16-
2016-00001

Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

8 500 000 000

8 758 389 621

247 697 766

9 006 087 387

A projekt keretében 17 megvalósítási helyszínen történik meg a nővérszállók férőhelyeinek bővítése új építésű ingatlanokon, valamint meglévő ingatlanok felújításával, illetve átalakításával.

1

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére