• Tartalom

15/2019. (VI. 13.) IM rendelet

15/2019. (VI. 13.) IM rendelet

az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról1

2019.06.29.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével és a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 111. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. június 30. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére