• Tartalom

15/2019. (IV. 29.) BM rendelet

az „A magyar–román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal – A határszakasz – 2016” című kiegészítő határokmány, valamint a „Jegyzőkönyv a magyar–román államhatár vízi szakaszainak 2015. évi közös ellenőrzéséről” című zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról

2019.05.07.

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az „A magyar–román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal – A határszakasz – 2016” című kiegészítő határokmányt (a továbbiakban: Kiegészítő határokmány), valamint a „Jegyzőkönyv a magyar–román államhatár vízi szakaszainak 2015. évi közös ellenőrzéséről” című zárójegyzőkönyvet (a továbbiakban: Zárójegyzőkönyv) e rendelettel jóváhagyom.

(2) A Zárójegyzőkönyvet az 1. melléklet, a Kiegészítő határokmányt a 2. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2019. (IV. 29.) BM rendelethez

JEGYZŐKÖNYV

a magyar–román államhatár vízi szakaszainak 2015. évi közös ellenőrzéséről


A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között, a magyar–román államhatár rendjéről, a határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 1983. október 28-án, Budapesten aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 11. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország részéről az 1. és a 2. számú határszakaszok határmegbízottai, valamint Románia részéről a Temesvári Területi Határrendőr Felügyelőség vezető-helyettese és a Máramarosszigeti Területi Határrendőr Felügyelőség vezetője (a továbbiakban: Felek) a magyar–román államhatár vízi szakaszai közös ellenőrzésének értékelése érdekében Makón, 2016. november 18-án munkatalálkozót tartottak.


A Felek a következő napirendi pontokat tárgyalták meg:

1.    A magyar–román államhatár vízi szakaszain a határvonal közös ellenőrzése érdekében, a Felek műszaki szakértői által végrehajtott munkák értékelése
2.    „A magyar–román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal – A határszakasz – 2016” határokmány aláírása

1. A magyar–román államhatár vízi szakaszain a határvonal közös ellenőrzése érdekében,
a Felek műszaki szakértői által végrehajtott munkák értékelése

Az Egyezmény 7. és 10. cikke végrehajtásának érdekében a magyar és a román illetékes szervek képviselői Nagyváradon (Oradea), 2014. május 13–14-én munkatalálkozót tartottak. A munkatalálkozón meghatározásra került a Maros, a Fekete-Körös és a Túr folyók felmérésének ütemezése és műszaki feltételei.
A munkatalálkozóról készült jegyzőkönyv alapján a Felek műszaki szakértői elvégezték a határfolyók felmérését a határvonal meghatározása céljából.
A Fekete-Körös és a Túr folyók felmérésére 2015. május 5–7. között, a Maros folyó nem szabályozott szakaszának felmérésére 2015. augusztus 24–28. között került sor. A terepi felmérés GNSS mérési technológiával, valamint a Maros folyó esetében ultrahangos vízmélység-mérő berendezés alkalmazásával került végrehajtásra.
Figyelembe véve, hogy a Fekete-Körös és a Túr folyók medrének változása nem jelentős, ezért ezeken a folyókon csak ellenőrző mérések végzése történt. Az ellenőrző mérések nem mutattak ki jelentős, a hatályos határvonal és a folyómeder középvonalának 5 méteres eltérését meghaladó változást, ezért nem volt szükséges ezen folyók teljeskörű felmérésére (a magyar és a román illetékes szervek képviselőinek Nagyváradon, 2014. május 13–14-én megtartott munkatalálkozójáról készült jegyzőkönyv 4. pontja).
Így a Fekete-Körös és a Túr folyókon az illetékes szervek képviselőinek döntése alapján a 2010. évben jóváhagyott határvonal marad továbbra is hatályban.
A mérési adatok egyeztetése és feldolgozása alapján a műszaki szakértők elkészítették „A magyar–román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal – A határszakasz – 2016” határokmány tervezetét, amely tartalmazza a határleírást, a határtérképeket és koordináta-jegyzéket. Ezen határokmány meghatározza az új határvonalat és a szigetek hovatartozását.
A Maros folyó nem szabályozott szakaszán összesen 24 sziget van, ebből 14 Magyarország államterületéhez, 10 Románia államterületéhez tartozik.

2. „A magyar–román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal – A határszakasz – 2016” határokmány aláírása

A Felek elfogadták és aláírták „A magyar–román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal – A határszakasz – 2016” határokmányt, amely ezen jegyzőkönyv szerves részét képezi.
Ezen jegyzőkönyvet az Egyezmény 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése szerint jóvá kell hagyni és a jóváhagyásról szóló kölcsönös értesítés kézhezvételének napján lép hatályba.
Ezen jegyzőkönyv két eredeti példányban, magyar és román nyelven készült, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Makó, 2016. november 18.Dr. Lukács János    Bute Liviu
rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos    rendőrkapitány
Csongrád Megyei Rendőr-Főkapitányság    Máramarosszigeti Területi
Határrendőr Felügyelőség vezetője


Dr. Péter Sándor    Cumpǎnaşu Iliuţǎ
rendőr ezredes, rendőrségi tanácsos    rendőrségi főbiztos
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság    Temesvári Területi Határrendőr
Biharkeresztesi Határrendészeti    Felügyelőség vezetőjének helyettese
Kirendeltség vezetője

2. melléklet a 15/2019. (IV. 29.) BM rendelethez

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére