• Tartalom

15/2019. (X. 4.) PM utasítás

15/2019. (X. 4.) PM utasítás

az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport létrehozásáról szóló 2/2014. (I. 13.) NGM utasítás módosításáról1

2019.10.06.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 62. §-a, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 30. § (1) bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdés e) pontja alapján – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában foglaltakra – a következő utasítást adom ki:

1–6. §2

7. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. október 7. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére