• Tartalom

151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet

151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet és a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről1

2019.07.02.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 12. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépése

1–6. §2

2. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló
45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépése

7–13. §3

3. Záró rendelkezés

14. § Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. július 3. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7–13. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére