• Tartalom

152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet

152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet

egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2019.10.02.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

1–2. §2

2. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

3–10. §3

3. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

11–14. §4

15. §5

16. §6

17. §7

18. §8

19. §9

4. A lakáscélú állami támogatások elszámolási rendszerének egyszerűsítéséről szóló
101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése

20. §10

5. Az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezésének hatályba nem lépése

21. §11

6. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. alcím, valamint a 11–14., 16., 18. és 19. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3) Az 1. és 4. alcím, valamint a 15. és 17. § 2019. október 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. október 3. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére