• Tartalom

1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat

1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

2020.04.15.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

aa) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 5. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcímet a 10. Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoporttal, valamint azon belül az 1. Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek jogcímmel,

ab) XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímet a 20. Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása jogcímcsoporttal

egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 3 271 469 204 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 38 157 893 902 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

d)1 az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások alcím, 2. Köznevelési intézmények felújítása, beruházása jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2021. évre 1 700 000 000 forint összegben állapítja meg.

2. A Kormány engedélyezi, hogy a 2019-es külföldi magyar kulturális évadok Dél-Koreában, Izraelben, Japánban, valamint a Kínai Népköztársaságban történő megrendezéséről és finanszírozásáról szóló 1816/2018. (XII. 27.) Korm. határozat 6. pont a) alpontjában meghatározott összegből 88 009 000 forint a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása címen kerüljön felhasználásra.

3.2

4.3

5.4

6.5

7.6

8.7

9.8

10.9

11.10

1. melléklet az 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozathoz

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

X. Igazságügyi Minisztérium

XI. Miniszterelnökség

XII. Agrárminisztérium

XV. Pénzügyminisztérium

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

LXV. Bethlen Gábor Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

IV.

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

303191

1

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

K6

Beruházások

10 000 000

IX.

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

359017

2

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

-1 476 000 000

X.

Igazságügyi Minisztérium

 

20

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

2

Célelőirányzatok

375928

29

A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és működésének előkészítésével kapcsolatos kiadások támogatása

K6

Beruházások

-2 643 219 000

XI.

Miniszterelnökség

 

304191

14

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

K1

Személyi juttatások

760 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

133 000 000

K3

Dologi kiadások

1 266 300 000

K6

Beruházások

700 000 000

30

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

1

Célelőirányzatok

28

Üldözött keresztények segítésének feladatai

378539

3

Hungary Helps Program

K3

Dologi kiadások

3 000 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

486 000 000

30

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

263212

7

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

K3

Dologi kiadások

13 750 604

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 900 000 000

354851

76

AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása

K5

Egyéb működési célú kiadások

50 000 000

3

Határon túli magyarok programjainak támogatása

351762

2

Rákóczi Szövetség működési és szakmai feladatainak támogatása

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

250 000 000

XII.

Agrárminisztérium

20

Fejezeti kezelésű előirányzatok

20

Európai uniós fejlesztési programok

1

Uniós programok kiegészítő támogatása

260167

3

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

K5

Egyéb működési célú kiadások

-700 000 000

XV.

Pénzügyminisztérium

295935

2

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

K1

Személyi juttatások

-7 000 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-1 300 000 000

K3

Dologi kiadások

-500 000 000

K6

Beruházások

-50 000 000

K7

Felújítások

-200 000 000

000516

5

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K7

Felújítások

2 643 219 000

26

Központi kezelésű előirányzatok

2

Központi tartalékok

375739

4

Beruházás Előkészítési Alap

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-117 400 000

XVII.

Innovációs és Technológiai Minisztérium

227942

14

Egyetemek, főiskolák

K3

Dologi kiadások

3 501 424 298

20

Fejezeti kezelésű előirányzatok

38

Egyéb feladatok

362062

24

A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása

K3

Dologi kiadások

1 026 000 000

378528

31

World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 900 000 000

21

Központi kezelésű előirányzatok

1

Közszolgáltatások ellentételezése

1

Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése

348295

4

Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

K5

Egyéb működési célú kiadások

6 734 000 000

XVIII.

Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107

1

Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K1

Személyi juttatások

700 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

200 000

K3

Dologi kiadások

5 000 000

004118

2

Külképviseletek igazgatása

K1

Személyi juttatások

92 100 000

K3

Dologi kiadások

136 915 059

K6

Beruházások

367 400 000

7

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

381906

34

HIPA NZrt. működési támogatása

K5

Egyéb működési célú kiadások

334 204 523

XIX.

Uniós fejlesztések

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

9

2014-2020 közötti kohéziós operatív programok

342839

4

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

117 400 000

XX.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

334484

18

Klebelsberg Központ

K7

Felújítások

450 000 000

20

Fejezeti kezelésű előirányzatok

13

Művészeti tevékenységek

271489

4

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

K5

Egyéb működési célú kiadások

455 000 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

145 000 000

379028

14

Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása

K1

Személyi juttatások

5 000 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

875 000 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 825 000 000

23

Sporttevékenység támogatása

348806

30

Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 500 000 000

50

Kulturális szakmai feladatok támogatása

359795

2

Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása

K6

Beruházások

-2 000 000 000

360162

11

Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 500 000 000

21

Központi kezelésű előirányzatok

1

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

2

Korhatár alatti ellátások

329817

1

Szolgálati járandóság

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-2 000 000 000

XXII.

Miniszterelnöki Kormányiroda

19

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

382039

20

Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 492 500 000

21

Központi kezelésű előirányzatok

1

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

367684

6

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése

K5

Egyéb működési célú kiadások

-2 464 400 000

XXXI.

Központi Statisztikai Hivatal

007087

1

Központi Statisztikai Hivatal

K1

Személyi juttatások

73 872 340

K2

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 927 660

 

XLI.

Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

2

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

Forinthitelek kamatelszámolásai

007560

1

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata

K3

Dologi kiadások

-1 999 950 604

3

Kincstárjegyek kamatelszámolásai

233563

1

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

K3

Dologi kiadások

-5 000 000 000

XLII.

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

196835

31

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

-1 500 000 000

32

Egyéb költségvetési kiadások

1

Vegyes kiadások

031006

4

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások

K5

Egyéb működési célú kiadások

-500 000 000

359395

28

Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása

K5

Egyéb működési célú kiadások

-944 824 298

42

Alapok támogatása

263478

2

Bethlen Gábor Alap támogatása

K5

Egyéb működési célú kiadások

669 449 622

374873

43

Központi Maradványelszámolási Alap

K5

Egyéb működési célú kiadások

-3 271 469 204

XLIII.

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

1

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

367828

15

A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése

K7

Felújítások

-242 100 000

367840

17

A Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő ingatlanvásárlások- és beruházások

K7

Felújítások

-2 520 000 000

367851

18

Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója

K7

Felújítások

-5 000 000 000

LXV.

Bethlen Gábor Alap

263178

5

Alapkezelő működési költségei

K5

Egyéb működési célú kiadások

73 384 261

376028

9

Határtalanul! program támogatása

K5

Egyéb működési célú kiadások

596 065 361

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

1

Az 1. pont d) alpontja az 1158/2020. (IV. 15.) Korm. határozat 5. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére