• Tartalom

1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat

1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat

Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról

2022.08.18.

A Kormány

1. elfogadta Magyarország új buszstratégiai koncepcióját (a továbbiakban: Koncepció);

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Koncepcióban foglaltak végrehajtásáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság (a továbbiakban: NABB) bevonásával gondoskodjon a közösségi közlekedésben a 2020–2028 közötti időszakban az autóbusz-állomány cseréjéhez szükséges irány kidolgozásáról annak érdekében, hogy ezzel is ösztönözze a hazai buszgyártást, csökkentse az üzemeltetett buszok átlagéletkorát, a buszos közlekedés károsanyag-kibocsátási értékeit és fenntartási költségeit, továbbá javítsa az utazási szolgáltatások minőségét;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. december 31.

4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy dolgozza ki az összevont Volán közlekedési társaságokra vonatkozó, a Koncepcióhoz és a helyközi autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó új közszolgáltatási pályázati csomagokhoz illeszkedő új buszbeszerzési akciótervet és a helyközi közlekedésben részt vevő busztípusok típusspecifikációját, és azokat terjessze a NABB elé;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a helyközi autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó új közszolgáltatási pályázati csomagok megjelenését követő 3 hónapon belül

5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – alakítsa ki a közvetlen vagy közvetett állami szereplők által használt speciális felhasználású autóbuszokra irányuló kereslet, kínálat és fejlesztési igények keretrendszerét;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

érintett miniszterek

Határidő: azonnal

6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – készítsen javaslatot a Kormány részére a helyi közösségi közlekedés állami finanszírozásának modelljére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

belügyminiszter

pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2020. március 31.

7.1 a közösségi közlekedésben részt vevő autóbuszok környezeti fenntarthatóságának növelése érdekében egyetért azzal, hogy a helyi és a főváros legfeljebb 100 km-es vonzáskörzetében az elővárosi személyszállítási közszolgáltatási feladatokat ellátó autóbuszok tiszta és energiahatékony piacának ösztönzése szükséges azáltal, hogy a Magyar Állam a gazdaság újraindításának keretében 2020-tól kizárólag az elektromos meghajtású autóbuszok (akkumulátoros és üzemanyagcellás), valamint az akkumulátoros (felsővezeték nélküli önálló közlekedésre is alkalmas) segédhajtású önjáró trolibuszok gyártását, beszerzését és továbbfejlesztését támogatja, azzal, hogy a nemzeti buszstratégiai koncepció forrásait rendelkezésre bocsátja;

8.2 a 7. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy gondoskodjon egy olyan elektromos meghajtású autó- és önjárótrolibusz-beszerzést ösztönző mintaprojekt (a továbbiakban: Zöld Busz Mintaprojekt) megvalósításáról, melynek keretében

a) 2022. december 31-ig 1 200 000 000 forint keretösszegű állami forrás igénybevételével minimum hét, telephelyi infrastruktúrával rendelkező településen legalább egy hónap időtartamra, valamint az egyes rendezvények kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánításáról szóló 1204/2021. (IV. 28.) Korm. határozattal kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánított rendezvények (a továbbiakban: Rendezvények) során demonstrációs (különösen műszaki, járatszervezési, vezetéstechnikai, kommunikációs) célú használat céljából megjelennek elektromos meghajtású buszok, továbbá

b) 2022. december 31-ig 800 000 000 forint keretösszegű állami forrás biztosításával lehetővé válik a városi közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátását biztosító városok és szolgáltatók számára a jelenlegi buszállomány részleges cseréje új, elektromos meghajtású autóbuszok vagy önjáró trolibuszok beszerzése útján;

Felelős: technológiai és ipari miniszter

Határidő: 2022. december 31.

9. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 20. Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

10. a Zöld Busz Mintaprojekt megvalósítása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 20. Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése jogcímcsoport javára 1 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. november 30.

11. a Zöld Busz Mintaprojekt megvalósítása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együttesen – a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 20. Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése jogcímcsoport javára 602 100 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2019. november 30.

12. egyetért azzal, hogy valamennyi – a közösségi közlekedéshez kapcsolódó – autóbusz beszerzését célzó állami támogatásfajta, állami támogatási program feltételrendszerében jelenjen meg az új autóbuszok beszerzési kötelme mint az állami támogatás feltétele;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: azonnal

13.3

14.4 a 7. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: CVD Irányelv) előírásainak átültetése érdekében hatástanulmány keretében a Zöld Busz Program végrehajtásáért felelős Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság útján, erre a célra biztosított támogatás felhasználásával vizsgálja meg annak lehetőségét, és készítsen előterjesztést a Kormány részére arról, hogy 2021. augusztus 2-től a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 2. és 3. pontjában meghatározott osztályú autóbuszok közbeszerzése esetén a CVD Irányelv rendelkezéseinél szigorúbb, akár 100%-os célérték megállapítása, valamint kizárólag tisztán elektromos meghajtású (akkumulátoros és üzemanyagcellás) autóbuszok közbeszerzésének előírása a COVID-19 világjárványból eredő gazdasági válság tükrében a hazai buszgyártói kapacitásokra és közszolgáltatói forrásigényre tekintettel meghatározható-e, és amennyiben igen, a CVD Irányelvet ennek megfelelően átültető jogszabály-módosításra tegyen javaslatot;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. május 31.

15.5 a 7. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Zöld Busz Program keretében már meghirdetett, valamint az ezt követően meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokban dolgozzon ki olyan támogatási feltételrendszert, amely előírja a helyi személyszállítási közszolgáltatásokon túlmenően a főváros és annak legfeljebb 100 km-es vonzáskörzetében végzett elővárosi személyszállítási közszolgáltatások végrehajtásában részt vevők számára a járművek tervszerű, ütemezett cseréjéhez szükséges fejlesztési tervek elkészítését, valamint amely differenciált mértékű önerőelvárást érvényesít;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. május 31.

16.6 felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) bevonásával

a) vizsgálja meg, hogy a Rendezvények látogatóinak fenntartható autóbuszos közlekedése miként biztosítható,

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

b) intézkedjen közbeszerzési eljárás megindításáról, ha az a) pont szerinti vizsgálat eredményeként a Rendezvények fenntartható közlekedésének biztosításához közlekedési eszközök beszerzése indokolt,

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

c) intézkedjen a MÁV Zrt.-nek a Rendezvények időtartama alatt országos jelentőségű közszolgáltatóvá történő minősítéséről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

17.7 felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy

a) a MÁV Zrt. útján gondoskodjon a Rendezvényekkel kapcsolatos személyszállítási közszolgáltatásról,

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

b) gondoskodjon a Rendezvényekkel kapcsolatos személyszállítási közszolgáltatáshoz szükséges többletfedezet biztosításáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. szeptember 5.

18.8 felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a 8. pont b) alpontjában meghatározott feladat megvalósítása érdekében biztosítson a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer jogcímcsoport terhére további, legfeljebb 627 000 000 forint forrást a városi közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátását biztosító városok és szolgáltatások számára, a végrehajtásért felelős HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HUMDA Zrt.) útján;

Felelős: technológiai és ipari miniszter

Határidő: azonnal

19.9 a 7. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy – a HUMDA Zrt. bevonásával, erre a célra biztosított támogatás felhasználásával és a 14. pont szerinti hatásvizsgálat figyelembevételével – készítsen előterjesztést a Kormány részére a CVD Irányelvet átültető jogszabály-módosításra;

Felelős: technológiai és ipari miniszter

Határidő: azonnal

20.10 felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a HUMDA Zrt. útján gondoskodjon a Magyar Nemzeti Hidrogén Stratégia 2030 prioritást élvező Helyi léptékű szállítással összefüggő közszolgáltatások zöldítése projektjének és a Zöld Busz Program feladatainak összehangolásáról, valamint annak kiterjesztéséről, a Zöld Busz Plusz Program előkészítéséről.

Felelős: technológiai és ipari miniszter

Határidő: folyamatos

1. melléklet az 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozathoz


9K06469_0

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338306

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 000 000 000

 

 

 

381228

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 600 000 000

 

 

 

 

XLII.

 

 

 

 

 

A költségvetés közvetlen bevéltelei és kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374873

 

43

 

 

 

 

 

Központi Maradványelszámolási Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-602 100 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338306

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 000 000 000

 

 

 

381228

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése

 

 

 

 

 

 

 

 

1 602 100 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

 

2019. november 30.

1 602 100 000

 

 

 

1 602 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

A 7. pont az 1280/2021. (V. 17.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

2

A 8. pont az 1280/2021. (V. 17.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított, az 1412/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 13. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14. pontot az 1938/2020. (XII. 17.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be, szövege az 1280/2021. (V. 17.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

5

A 15. pontot az 1938/2020. (XII. 17.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be, szövege az 1280/2021. (V. 17.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

6

A 16. pontot az 1280/2021. (V. 17.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be.

7

A 17. pontot az 1280/2021. (V. 17.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be.

8

A 18. pontot az 1412/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

9

A 19. pontot az 1412/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

10

A 20. pontot az 1412/2022. (VIII. 18.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére