• Tartalom
Oldalmenü

1541/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósításáról

2019.09.25.

A Kormány figyelemmel a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1785/2015. (X. 30.) Korm. határozatra

1. egyetért az „M3 Business Center” irodaháznak a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezését szolgáló fejlesztése (a továbbiakban: Beruházás) kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 29786 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Budapest Környéki Törvényszék vagyonkezelésébe kerüljenek;

2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 10 334 116 886 forintban határozza meg;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcímnek a 11. A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás jogcímcsoporttal, valamint a jogcímcsoporton belül a 2. Beruházás megvalósítás jogcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. a 2. pont szerinti összeg 2019. évi részének finanszírozása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 943 861 609 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2020. évi fedezetének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.) 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetben;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében

6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi fedezetének rendelkezésére állásáról a 2021. évi központi költségvetés Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

7. az 1. pont szerinti ingatlant érintően a Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása ideje alatt felmerülő üzemeltetési költségek 2019. évi fedezetének biztosítása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 26 720 829 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon az 1. pont szerinti ingatlant érintően a Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása ideje alatt felmerülő üzemeltetési költségek fedezetének rendelkezésre állásáról a 2020. évet illetően a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetben, a 2021. évet illetően a 2021. évi központi költségvetés Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi forrás tekintetében a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során

a felmerülés ütemében

a 2021. évi forrás tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

9. a Beruházási Ügynökség 2019. évi működési költségéhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1777/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 5. pontjának végrehajtása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 151 741 562 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

1. melléklet az 1541/2019. (IX. 25.) Korm. határozathoz

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329639

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 122 324 000

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379328

 

 

2

 

 

 

 

 

A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

26 720 829

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Egyedi magasépítési beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382051

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Beruházás megvalósítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

943 861 609

 

 

 

380695

 

 

5

 

 

 

 

 

Beruházás tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

151 741 562

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II.n.év

III. n.év

IV. n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

1 122 324 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 122 324 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.