• Tartalom

1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat

1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

2022.06.22.

1. A Kormány

a)1 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 19 980 892 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, pénzügyminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter, emberi erőforrások minisztere, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, Magyar Művészeti Akadémia elnöke, a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2019. december 31., a Bethlen Gábor Alap fejezet javára biztosított 2 500 000 000 forint tekintetében 2023. december 31., az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben meghatározott Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása előirányzat javára biztosított 250 000 000 forint tekintetében 2023. március 31. és a K-12 Mesterszalon kialakítása előirányzat javára biztosított 100 000 000 forint tekintetében 2023. május 31, a további, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben meghatározott Fejezeti kezelésű előirányzatok cím javára biztosított források tekintetében az egyes támogatási jogviszonyokban a támogató részére meghatározott beszámolási határidőt követően azonnal, de legkésőbb 2022. március 31., Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás jogcím javára biztosított 3 000 000 000 forint tekintetében 2021. június 30.

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 4 405 879 621 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 56 127 195 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

2.2

3.3

4.4

5.5

6.6

7. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 4. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára átcsoportosított 4 950 000 000 forintból 30 000 000 forint a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 5. Alapkezelő működési költségei címen kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

1. melléklet az 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz

2

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére