• Tartalom

1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat

1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek finanszírozásáról

2020.12.22.

A Kormány

1. egyetért a fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs kiadásainak finanszírozásával a részére bemutatottak szerint;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátása érdekében gondoskodjon a 2019–2023. évek közötti időszakra mindösszesen 9 204 724 930 forint biztosításáról, az alábbi költségvetési évek szerinti ütemezéssel:

a)1 a 2019. évben 2 840 000 000 forint,

b)2 a 2020. évben 1 425 100 000 forint,

c)3 a 2021. évben 1 585 464 930 forint,

d) a 2022. évben 1 709 580 000 forint,

e) a 2023. évben 1 644 580 000 forint;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: az a) és b) alpont tekintetében a 2019. és 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során a c)–e) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat terhére a 2. pontban meghatározott célra vállalható kötelezettségek mértékét a 2019–2023. évekre a következők szerint állapítja meg:

a)4 a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 2 840 000 000 forint,

b)5 a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 1 425 100 000 forint,

c)6 a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 1 585 464 930 forint,

d) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 1 709 580 000 forint,

e) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 1 644 580 000 forint;

4. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 3. pontban meghatározott éven túli kötelezettségvállalási korlátok figyelembevételével a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal támogatási szerződést kössön.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

1

A 2. pont a) alpontja az 1790/2019. (XII. 23.) Korm. határozat a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. pont b) alpontja az 1982/2020. (XII. 22.) Korm. határozat a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. pont c) alpontja az 1982/2020. (XII. 22.) Korm. határozat b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. pont a) alpontja az 1790/2019. (XII. 23.) Korm. határozat c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. pont b) alpontja az 1982/2020. (XII. 22.) Korm. határozat c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. pont c) alpontja az 1982/2020. (XII. 22.) Korm. határozat d) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére