• Tartalom

1619/2019. (X. 28.) Korm. határozat

a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörét érintő egyes kormányhatározatok visszavonásáról és kiegészítéséről1

2019.10.28.

1. A Kormány

a) a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége (LMKSZ) elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1291/2018. (VII. 2.) Korm. határozatot,

b) a Hanoiban létesítendő Magyar Művelődési és Közösségi Ház elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről szóló 1473/2018. (IX. 27.) Korm. határozatot,

c) a magyar–brazil külpolitikai és külgazdasági kapcsolatok új alapokra helyezéséről szóló 1132/2019. (III. 18.) Korm. határozat 13. pontját, valamint

d) az Afrika stratégiáról szóló 1177/2019. (IV. 2.) Korm. határozat 18. pontját

visszavonja.

2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „2020. december 31.” szövegrész helyébe az „és a Külképviseletek igazgatása cím javára biztosított 1 164 487 500 forintból 859 469 500 forint tekintetében 2020. december 31.” szöveg lép.

3. Az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „2019. december 31.” szövegrész helyébe a „valamint a Külképviseletek igazgatása cím javára biztosított 60 000 000 forintból 56 280 396 forint tekintetében 2019. december 31.” szöveg lép.

4. A magyar–brazil külpolitikai és külgazdasági kapcsolatok új alapokra helyezéséről szóló 1132/2019. (III. 18.) Korm. határozat 5. pontjában a „2019. május 31.” szövegrész helyébe a „folyamatos” szöveg lép.

5. Az Afrika stratégiáról szóló 1177/2019. (IV. 2.) Korm. határozat 3. pontjában a „2019. június 30.” szövegrész helyébe a „folyamatos” szöveg lép.

6. Az Afrika stratégiáról szóló 1177/2019. (IV. 2.) Korm. határozat 4. pontjában a „2019. szeptember 30.” szövegrész helyébe a „folyamatos” szöveg lép.

1

A határozat a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. október 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére