• Tartalom
Oldalmenü

1637/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

az egyes települések nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ideiglenes ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatás biztosításáról

2019.11.14.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 47. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének kiegészítő támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az egyes települési önkormányzatok nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása érdekében – 25 702 293 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 47. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének kiegészítő támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban meghatározott támogatási célra 2019. december 10-ig támogatási kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő támogatásként, egy összegben, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján a 2. melléklet szerinti önkormányzatoknak támogatást nyújtson azzal, hogy az okiratban rögzíteni kell, hogy a kapott támogatást az önkormányzat köteles a kijelölt közérdekű közszolgáltató részére az elvégzett szolgáltatás meg nem térülő költségeinek támogatására 5 munkanapon belül, de legkésőbb 2019. december 31-ig továbbutalni;

4. felhívja a belügyminisztert, hogy a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok számára.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: a támogatói okirat kiadását követően azonnal

1. melléklet az 1637/2019. (XI. 14.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359017

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

-25 702 293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382539

 

47

 

 

 

 

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének kiegészítő támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

25 702 293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

 

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

25 702 293

 

25 702 293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1637/2019. (XI. 14.) Korm. határozathoz

Az alábbi négy település nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek kiegészítő támogatását az ellátásért felelős önkormányzaton keresztül egyedi támogatói okirat formájában szükséges biztosítani a táblázatban foglalt összegben.

 

KSH helységkód

Ellátásért felelős önkormányzat

Ideiglenes szolgáltatás időszakából kiegészítő támogatással érintett időszak

Kiegészítő támogatás összege (forint)

1.

1807977

Ispánk Község Önkormányzata

2019. január 1. – 2019. április 3.

2 942 725

2.

1825423

Magyarszombatfa Község Önkormányzata

10 620 214

3.

1810223

Szalafő Község Önkormányzata

8 287 910

4.

2029683

Zalatárnok Község Önkormányzata

2017. október 1. – 2019. március 31.

3 851 444