• Tartalom

169/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet

169/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról1

2019.07.11.

A Kormány a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–3. §2

4–5. §3

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 169/2019. (VII. 9.) Korm. rendelethez4

2. melléklet a 169/2019. (VII. 9.) Korm. rendelethez5

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. július 12. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére