• Tartalom

1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat módosításáról

2021.12.07.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az 51. Települések 2019. évi fejlesztési és működési támogatása címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az 1. melléklet szerinti települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak a támogatása érdekében – elrendeli 3 336 213 390 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 51. Települések 2019. évi fejlesztési és működési támogatása cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, az ott megjelölt célokra, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

c) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) alpont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az 1. mellékletben meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján, azzal, hogy Monor Város Önkormányzata esetében a támogatói okirat rögzíti az alábbi kötelezettségeket:

ca) az egyes alprojektekhez kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokat megalapozó műszaki, informatikai tervezési dokumentumok véglegesítése előtt az önkormányzat köteles beszerezni a Belügyminisztérium szakmai egyetértését,

cb) az önkormányzat teljes körű adatszolgáltatással és helyszíni ellenőrzés biztosításával tegye lehetővé a projektben megvalósuló fejlesztések előrehaladásának, elkészültének és alkalmasságának ellenőrzését a Belügyminisztérium vagy az általa írásban kijelölt szakértő vagy szakértelemmel rendelkező szervezet számára,

cc) az önkormányzat felelősségi körébe tartozó projektelemek megvalósítása kapcsán biztosítsa a központi informatikai szolgáltatásokhoz és a központi alapinfrastruktúra platformhoz történő illeszkedést, valamint az azokhoz történő integrációs feladatok elvégzését;

d) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a c) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok számára;

e) felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a „Budakeszi települési kerékpáros forgalmának fejlesztése, hivatásforgalmi közlekedésének javítása, Patak utca és a Farkashegyi repülőtér között kerékpárút kialakításával” című projekt megvalósítása érdekében legfeljebb 200 000 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben.

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

2.1

1. melléklet az 1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozathoz2

Alcím
szám

Alcím név

Támogatási összeg
(forint)

Támogatási cél

1.

Budapest XII. kerület, Normafa Park projekttel összefüggő kisajátítási költségek támogatása

326 749 148

Normafa Park projekttel összefüggő kisajátítási költségek többlettámogatása

2.

Csokvaomány község működési feladatainak támogatása

15 500 000

tartozás rendezése

3.

Kapuvár város infrastrukturális beruházásainak támogatása

200 000 000

út- és hídfelújítás

4.

Karcag városban szennyvíz-gerincvezeték cseréjének támogatása

309 425 000

szennyvíz-gerincvezeték beszakadása okozta havária helyzet elhárítása

5.

Kistarcsai Emlékhely megvalósítása és Könyvtár létrehozásának előkészítése

434 408 312

Emlékhely megvalósítása, könyvtár létrehozásának előkészítése

6.

Körmend város működési feladatainak támogatása

50 000 000

tartozás rendezése

7.

Mád község út- és járdafelújítás támogatása

100 000 000

az útfelújítás, önkormányzati ingatlan felújítása

8.

Mende községben ivóvízellátás biztonságos üzemeltetésének támogatása

294 145 000

ivóvízellátás biztosítása

9.

Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok II. ütemének támogatása

1 523 340 930

Monor okos város projekt II. ütemének megvalósítása

10.

Rákóczifalva város működési feladatainak támogatása

28 000 000

tartozás rendezése

11.

Sáta község működési feladatainak támogatása

22 345 000

tartozás rendezése

12.

Tolnanémedi község külterületi út felújításának támogatása

25 000 000

külterületi út felújítása csapadékvíz-
elvezetéssel

13.

Vajta község működési feladatainak támogatása

7 300 000

tartozás rendezése

2. melléklet az 1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozathoz9K08517_0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382840

 

51

 

 

 

 

 

Települések 2019. évi fejlesztési és működési támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382851

 

 

1

 

 

 

 

 

Budapest XII. kerület, Normafa Park projekttel összefüggő kisajátítási költségek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

326 749 148

 

 

 

382862

 

 

2

 

 

 

 

 

Csokvaomány Község működési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

15 500 000

 

 

 

382873

 

 

3

 

 

 

 

 

Kapuvár város infrastrukturális beruházásainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000 000

 

 

 

382884

 

 

4

 

 

 

 

 

Karcag városban szennyvíz-gerincvezeték cseréjének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

309 425 000

 

 

 

382895

 

 

5

 

 

 

 

 

Kistarcsai Emlékhely megvalósítása és Könyvtár létrehozásának előkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

434 408 312

 

 

 

382906

 

 

6

 

 

 

 

 

Körmend város működési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000

 

 

 

382917

 

 

7

 

 

 

 

 

Mád község út- és járdafelújítás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000 000

 

 

 

382928

 

 

8

 

 

 

 

 

Mende községben ivóvízellátás biztonságos üzemeltetésének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

294 145 000

 

 

 

382939

 

 

9

 

 

 

 

 

Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok II. ütemének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 523 340 930

 

 

 

382940

 

 

10

 

 

 

 

 

Rákóczifalva város működési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

28 000 000

 

 

 

382951

 

 

11

 

 

 

 

 

Sáta község működési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

22 345 000

 

 

 

382962

 

 

12

 

 

 

 

 

Tolnanémedi község külterületi út felújításának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000 000

 

 

 

382973

 

 

13

 

 

 

 

 

Vajta község működési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

7 300 000

 

 

 

359017

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 336 213 390

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

 

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb: azonnal

 

 

3 336 213 390

 

 

 

3 336 213 390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet az 1881/2021. (XII. 7.) Korm. határozat 4. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére