• Tartalom

17/2019. (XII. 20.) MEKH rendelet

az egyes adatszolgáltatási és díjfizetési tárgyú MEKH rendeletek módosításáról1

2020.01.21.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 2. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (4) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosítása

1. §2

2. A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosítása

2. §3

3. A víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet módosítása

3. §4

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § és az 1. melléklet a rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 17/2019. (XII. 20.) MEKH rendelethez5

2. melléklet a 17/2019. (XII. 20.) MEKH rendelethez6

3. melléklet a 17/2019. (XII. 20.) MEKH rendelethez7

4. melléklet a 17/2019. (XII. 20.) MEKH rendelethez8

5. melléklet a 17/2019. (XII. 20.) MEKH rendelethez


A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség adatkörei, teljesítésének gyakorisága, beküldési határideje

 

A

B

C

1.

Adatkör megnevezése

Gyakorisága

Az adatszolgáltatás határideje

2.

Engedélyes tevékenységgel kapcsolatos mennyiségi, hátralékos és aggregált fogyasztóvédelmi adatok

Negyedévenkénti

tárgyi negyedévet követő hónap utolsó napja

3.

Műszaki és aggregált fogyasztóvédelmi adatok

Évenkénti

tárgyév március 20.

4.

Díjelőkészítést megalapozó gazdasági adatok

Évenkénti

tárgyév június 10.


1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. január 22. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére