• Tartalom

1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat

1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

2019.12.21.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 9 071 682 763 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

b) a Kvtv. 19. § (2) bekezdésében és az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 19 134 746 965 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 2. Országvédelmi Alap jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, Miniszterelnökséget vezető miniszter, honvédelmi miniszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. december 31.

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 36 576 584 064 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

d) az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési feladatok alcím, 5. Pest megyei fejlesztések jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2020. évre 25 500 000 000 forint, a 2021. évre 10 000 000 000 forint összegben állapítja meg;

e) az Ávr. 172/A. § (9) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Ávr. 172/A. § (3) bekezdése alapján a 2018. évben a novemberi és decemberi hónapokra vonatkozóan a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet részére megállapított befizetési kötelezettséget elengedi.

2. A Kormány tekintettel az M1 autópálya további helyreállításához és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosításáról szóló 1396/2018. (VIII. 30.) Korm. határozatra [a továbbiakban: 1396/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat], a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokról szóló 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozatra [a továbbiakban: 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat] és a 2017–2018. évi Komplex Útfelújítási Program befejezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1500/2019. (VIII. 23.) Korm. határozatra [a továbbiakban: 1500/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat] az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 30. Közúthálózat felújítása jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére vállalható kötelezettségek felső határának összegét a 2020. évre 34 450 303 248 forintban állapítja meg.

3.1

4.2

5.3

6.4

7.5

8.6

9.7

10.8

11.9

12.10

13.11

14.12

1. melléklet az 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozathoz

1

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 13. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 14. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére