• Tartalom

1785/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

1785/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú („Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című) projekt támogatásának növeléséről, az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú („A foglalkozási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” című) projekt támogatási szerződése módosításáról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2019.12.25.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

a) egyetért az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című kiemelt projekt támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 3–5. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra,

b) egyetért az a) alpont szerinti projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. március 31.

2. A Kormány egyetért az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, „A foglalkozási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” című kiemelt projekt támogatásának csökkentésével, a projekttel szembeni szakmai elvárások módosításával, valamint a támogatási szerződésének a 2. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. március 31.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

4.1

5.2

1. melléklet az 1785/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(bruttó, forint)

Projekt hatályos támogatási szerződése szerinti támogatás
(bruttó, forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(bruttó, forint)

Projekt többlettámogatásai összesen
(bruttó, forint)

Megnövelt támogatás legfeljebb
(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-1.1.1-15-
2015-00001

Megváltozott munkaképességű emberek támogatása

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(konzorciumvezető)
Magyar Államkincstár

7 811 299 874

11 989 584 640

1 975 710 210

6 153 994 976

13 965 294 850

A projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiaci integrációjának elősegítése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával, a foglalkoztatásuk ösztönzése, képzettségi szintjük növelése, valamint a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni képes munkaadók szemléletének formálása.

2. melléklet az 1785/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(bruttó, forint)

Változás
(bruttó, forint)

Módosított támogatás
(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-1.9.3-VEKOP-
17-2017-00001

A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

4 200 000 000

–3 250 000 000

950 000 000

A komplex rehabilitáció eredményességének növelése érdekében elsődleges cél a megváltozott munkaképességű személyek integrációjának növelése a társadalom egésze,
de különösen a munkáltatók érzékenyítésének, munkavállalási és foglalkoztatási hajlandóságának növelésére irányuló kommunikációs tevékenységgel, az álláskeresés folyamatát és eredményességét javító fejlesztésekkel, valamint a megváltozott munkaképességű személyek számára az elhelyezkedést segítő speciális jellegű foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával.

3. melléklet az 1785/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz3

1

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére