• Tartalom
Oldalmenü

2019. évi XVIII. törvény

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról1

2019.03.28.

1–7. §2

8. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § (1) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Az 1. § és 4. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. március 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. március 26. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. március 29. napjával.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.