• Tartalom

19/2019. (II. 27.) KKM közlemény

a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXXXVII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

2019.02.27.
A 2018. évi LXXXVII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2018. december 6-i 194. számában kihirdetett, a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 32. Cikk 1. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„A Megállapodás attól a naptól számított harmincadik napon lép hatályba, hogy a Szerződő Felekhez az általuk diplomáciai úton küldött utolsó írásos értesítés is megérkezett arról, hogy a Megállapodás megerősítése befejeződött.”
A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2019. február 4.
A Megállapodás hatálybalépésének naptári napja: 2019. március 6.
A fentiekre tekintettel, összhangban a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXXXVII. törvény 5. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXXXVII. törvény 2. §-a és 3. §-a 2019. március 6-án, azaz kettőezertizenkilenc március hatodikán lép hatályba.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére