• Tartalom
Oldalmenü

2/2019. (I. 22.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról1

2019.02.01.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 2. és 3. § tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2019. (I. 22.) BM rendelethez

I. A felnőtt korú szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

 

A

B

 

1

Büntetés-végrehajtási intézet

Végrehajtási fokozat

 

2

A felnőtt korú férfi szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

 

3

Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

 

4

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

 

5

Budapesti Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

 

6

Kalocsai Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

 

7

Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön, fogház

 

8

Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

 

9

Márianosztrai Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

 

10

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

 

11

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

 

12

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

 

13

Szegedi Fegyház és Börtön

fegyház, börtön, fogház

 

14

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

 

15

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

 

16

Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

 

17

Váci Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

 

18

A felnőtt korú női szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

 

19

Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön

 

20

Kalocsai Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

 

21

Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön, fogház

 

22

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön, fogház

 

23

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

 

24

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

II. Azon büntetés-végrehajtási intézetek, amelyekben olyan enyhébb rezsimkategóriába sorolt
fegyház fokozatú szabadságvesztésre ítélt is elhelyezhető, akinek engedélyezett
a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli munkavégzés
1.    Az I. pontban foglalt táblázat A:3, A:8, A:10 és A:16 mezője szerinti büntetés-végrehajtási intézet.

2. melléklet a 2/2019. (I. 22.) BM rendelethez

1.    A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

(A

B

 

1

Lakóhely

Büntetés-végrehajtási intézet)

 

 

 

 

4

Bács-Kiskun megye

a) Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
b) Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

3. melléklet a 2/2019. (I. 22.) BM rendelethez

1.    A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

(A

B

 

1

Lakóhely

Büntetés-végrehajtási intézet)

 

 

 

 

5

Budapest főváros és az ország bármelyik megyéje

a) Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak és nők)
b) Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
c) Budapesti Fegyház és Börtön (férfiak)
d) Szegedi Fegyház és Börtön (férfiak)
e) Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
f) Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
g) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (nők)

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. február 2. napjával.