• Tartalom

2/2019. (III. 6.) NVTNM rendelet

2/2019. (III. 6.) NVTNM rendelet

a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság és a M A H A R T – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról1

2019.03.07.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 7. sora.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2019. (III. 6.) NVTNM rendelethez

A Rendelet 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 12. és 13. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége)

„12.

Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság

14-10-300113

2022. december 31.

13.

M A H A R T – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-268781

2022. december 31.”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. március 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére