• Tartalom

209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról1

2019.09.02.

A Kormány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. §, a 3. §, az 5–9. §, a 10. § (2) és (3) bekezdése, az 1. melléklet és a 2. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) és l) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. §4

4. §5

3. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. § (1) Ez a rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az innovációért és technológiáért felelős miniszter által – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 24. pontjában meghatározott felelősségi körében – irányított szervek alapító okirataiban – e rendelet alapján – bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét 30 napon belül kell elvégezni.

(3) Az e rendelet alapján az innovációért és technológiáért felelős miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően – az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint a feladat- és hatáskört ellátó miniszter által vezetett minisztérium jogutódja az innovációért és technológiáért felelős miniszter által vezetett minisztérium.

1. melléklet a 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelethez11

2. melléklet a 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelethez12

1

A rendeletet a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 193. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2022. május 25. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére