• Tartalom

24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet

24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet

a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról

2021.10.09.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (3) bekezdés j) pontjában,
a 2. § tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 26. pontjában,
a 3. § tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 37. pontjában,
az 5. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 34. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott, a légiközlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: KTI Nonprofit Kft.) jelölöm ki.

(2) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Nonprofit Kft. a következő feladatokat végzi:

a) a légiközlekedés biztonságának javításával összefüggő intézkedések és projektek támogatásának szervezése és koordinációja, valamint a közlekedésbiztonsági intézkedésekhez, projektekhez kapcsolódó közérdekű és közcélú tájékoztatás, kommunikáció;

b)1 a légiközlekedés biztonságának és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen nemzetközi szerződésekben, európai uniós jogi aktusokban, valamint kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben előírt adatgyűjtések, a jogi szabályozást megalapozó mérések és vizsgálatok, kutatások végzése; a jogi szabályozást megalapozó szakmai tevékenységgel összefüggő konferenciák, tudományos szakértői fórumok, testületek működtetése, szakmai képzések, továbbképzések szervezése, légiközlekedési hatósági belső képzések szakmai előkészítése, fejlesztése, lefolytatása;

c) a légiközlekedés biztonságának növelése és a légiközlekedés fejlesztése érdekében szakmai támogatás nyújtása, elemzések, tanulmányok készítése, kutatások, vizsgálatok végzése, a légiközlekedési hatósági feladatokhoz kapcsolódóan;

d) a légijárművek közlekedésbiztonságának növelése, valamint a környezet védelme érdekében a forgalomba helyezésre és a forgalomban tartásra vonatkozó szabályozások és vizsgálati eljárások szakmai előkészítése, a vizsgálati technológia fejlesztése;

e) a légiközlekedés okozta levegő-, zaj- és talajszennyezés csökkentésére irányuló programok kidolgozása; adatgyűjtés, vizsgálatok, kutatások végzése;

f) a légiközlekedés biztonságának javításával összefüggésben, a légiközlekedés fejlesztésével, kiépítésével, fenntartásával kapcsolatos tudományos kutatási előkészítő tevékenység ellátása, a fejlesztéseket megalapozó szakmai javaslatok, döntés-előkészítő hatáselemzések készítése;

g)2 a légiközlekedéssel összefüggő informatikai rendszerek üzemeltetése, informatikai fejlesztések előkészítése, koordinálása, megvalósítása, az ahhoz szükséges informatikai környezet biztosítása.

2. § (1) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. § (4) bekezdésében meghatározott, a vízi közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására a KTI Nonprofit Kft.-t jelölöm ki.

(2) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Nonprofit Kft. a következő feladatokat végzi:

a) a víziközlekedés biztonságának javításával összefüggő intézkedések és projektek támogatásának szervezése és koordinációja, valamint a közlekedésbiztonsági intézkedésekhez, projektekhez kapcsolódó közérdekű és közcélú tájékoztatás, kommunikáció;

b)3 a víziközlekedés biztonságának és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen nemzetközi szerződésekben, európai uniós jogi aktusokban, valamint kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben előírt adatgyűjtések, a jogi szabályozást megalapozó mérések és vizsgálatok, kutatások végzése; a jogi szabályozást megalapozó szakmai tevékenységgel összefüggő konferenciák, tudományos, szakértői fórumok, testületek működtetése, szakmai képzések, továbbképzések szervezése, vízi közlekedési hatósági belső képzések szakmai előkészítése, fejlesztése, lefolytatása;

c) a vízi járművek közlekedésbiztonságának növelése, valamint a környezet védelme érdekében a forgalomba helyezésre és a forgalomban tartásra vonatkozó szabályozások és vizsgálati eljárások szakmai előkészítése, vizsgálati technológia fejlesztése;

d) a vízi közlekedés okozta levegő-, zaj- és vízszennyezés csökkentésére irányuló programok kidolgozása; ezzel összefüggésben a jogszabályok megalapozását szolgáló tudományos kutatási előkészítő tevékenység, adatgyűjtések és mérések végzése;

e) a vízi közlekedés infrastruktúrájának tervezésével, kiépítésével, fenntartásával kapcsolatos tudományos kutatási előkészítő tevékenység ellátása, a fejlesztéseket megalapozó szakmai javaslatok, döntés-előkészítő hatáselemzések készítése a vízi közlekedés biztonságának javításával összefüggésben;

f)4 a vízi közlekedéssel összefüggő informatikai rendszerek üzemeltetése, informatikai fejlesztések előkészítése, koordinálása, megvalósítása; a szükséges informatikai környezet biztosítása;

g) a forgalomtechnikai jellegű intézkedések megvalósításához helyszíni tanulmányok készítése; a forgalmi rendet kialakító jelzések elhelyezésére vonatkozó javaslat készítése; a kapcsolódó területen intézkedési programok előkészítése;

h) hajózási szimulátorok fejlesztése és működtetése, valamint azoknak a kutatási- és módszertani fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó alkalmazása;

i) a víziközlekedés biztonságának növelése, a víziközlekedés fejlesztése érdekében szakmai támogatás nyújtása, elemzések, tanulmányok készítése, kutatások, vizsgálatok végzése, a hajózási hatósági feladatokhoz kapcsolódóan;

j) a veszélyes áruk belvízi szállításának szakterületén a nemzetközi szerződések, európai uniós jogi aktusok hazai alkalmazásával kapcsolatos kutatások, vizsgálatok végzése.

3. § (1)5 A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3/B. § (7) bekezdésében meghatározott, a vasúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok, valamint az átjárhatósági rendszerelemek és kapcsolódási pontok rendszerszintű együttműködésének átfogó ellenőrzésére, a vonatkozó európai uniós előírásoknak való teljes körű adminisztrációs megfelelésének biztosításának végrehajtására a KTI Nonprofit Kft.-t jelölöm ki.

(2) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3/B. § (7) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Nonprofit Kft. a következő feladatokat végzi:

a) a vasúti közlekedésbiztonságának javításával összefüggő intézkedések és projektek támogatásának szervezése és koordinációja, valamint a közlekedésbiztonsági intézkedésekhez, projektekhez kapcsolódó közérdekű és közcélú tájékoztatás, kommunikáció;

b)6 a vasúti közlekedésbiztonság és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen nemzetközi szerződésekben, európai uniós jogi aktusokban, valamint kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben előírt adatgyűjtések, a jogi szabályozást megalapozó mérések és vizsgálatok, kutatások előkészítése, lebonyolítása; a jogi szabályozást megalapozó szakmai tevékenységgel összefüggő konferenciák, tudományos, szakértői fórumok, testületek működtetése, szakmai képzések, továbbképzések szervezése, vasúti közlekedési hatósági belső képzések szakmai előkészítése, fejlesztése, lefolytatása;

c) a vasúti járművek közlekedésbiztonságának növelése, valamint a környezet védelme érdekében a forgalomba helyezésre és a forgalomban tartásra vonatkozó szabályozásokra és vizsgálati eljárásokra, járművizsgálati technológiai fejlesztésére; minta vizsgabázis kialakítására, működtetésére irányuló tudományos kutatások, pilot projektek szakmai előkészítése, lebonyolítása;

d) a vasúti közlekedés okozta levegő-, zaj- és talajszennyezés csökkentésére irányuló programok kidolgozása, adatgyűjtés, vizsgálatok, kutatások végzése;

e) a vasúti hálózat tervezésével, kiépítésével, fenntartásával kapcsolatos tudományos kutatási előkészítő tevékenység ellátása, a fejlesztéseket megalapozó szakmai javaslatok, döntés-előkészítő hatáselemzések készítése a közúti biztonság javításával összefüggésben;

f)7 a vasúti közlekedéssel összefüggő informatikai rendszerek üzemeltetése, informatikai fejlesztések előkészítése, koordinálása, megvalósítása;

g) a forgalomtechnikai jellegű intézkedések megvalósításához helyszíni tanulmányok készítése; a forgalmi rendet kialakító vasúti, közúti-vasúti jelzések elhelyezésére vonatkozó javaslat készítése; a kapcsolódó területen intézkedési programok előkészítése;

h) a vasúti közlekedés biztonságának növelése, a vasúti közlekedés fejlesztése érdekében szakmai támogatás nyújtása, elemzések, tanulmányok készítése, kutatások, vizsgálatok végzése, a vasúti közlekedési hatósági feladatokhoz kapcsolódóan;

i) a veszélyes áruk vasúti szállításának szakterületén a nemzetközi szerződések, európai uniós jogi aktusok hazai alkalmazásával kapcsolatos kutatások, vizsgálatok végzése;

j)8 a vasúti közlekedés területén az átjárhatósági rendszerelemek és kapcsolódási pontok rendszerszintű együttműködésének átfogó ellenőrzésével összefüggésben az európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban meghatározott EK és NSZ hitelesítési eljárásokhoz kapcsolódó tanúsítványok ellenőrzése és nyilvántartása, amennyiben az ellenőrzés során az adott vonalszakasz nem rendelkezik tanúsítvánnyal, ott az európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban meghatározott EK hitelesítés eljárás és NSZ hitelesítési eljárás lefolytatása;

k)9 az vasúti közlekedés területén az átjárhatósági rendszerelemek és kapcsolódási pontok rendszerszintű együttműködésének átfogó ellenőrzésével összefüggésben az európai uniós előírásoknak való teljes körű adminisztrációs megfelelés biztosításához kapcsolódó feladatok elvégzése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. §10

1

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 30. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés g) pontja a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 30. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 30. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés f) pontja a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 30. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése az 54/2020. (XII. 23.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 30. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdés f) pontja a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 30. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdés j) pontját az 54/2020. (XII. 23.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be.

9

A 3. § (2) bekezdés k) pontját az 54/2020. (XII. 23.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be.

10

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére