• Tartalom

2019. évi XXV. törvény

2019. évi XXV. törvény

a Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről1

2019.04.11.

1. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137/F. § (13) bekezdése, valamint 209. § (1) bekezdése alapján a Televíziós Film Mecenatúra (a továbbiakban: Mecenatúra) 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 7000,0 millió Ft-ban, azaz hétmilliárd forintban,

b) bevételi főösszegét 7000,0 millió Ft-ban, azaz hétmilliárd forintban

hagyja jóvá.

2. § Az 1. § a) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését az 1. melléklet 1. pontja, az 1. § b) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését a 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.

3. § A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elnöke a Hatóság 2019. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet a Mecenatúra 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2019. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2019. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2019. évi XXV. törvényhez

1. A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

 

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

 

1.

Személyi juttatások

130,0

 

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25,0

 

3.

Dologi kiadások

245,0

 

4.

Egyéb működési célú kiadások

6500,0

 

5.

Beruházások

100,0

 

Költségvetési kiadások összesen

7000,0

2. A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

 

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

 

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7000,0

 

ebből: Központi költségvetési támogatások

7000,0

 

ebből: A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
célzott pénzeszközátadása

0,0

 

2.

Működési bevételek
(Egyéb bevételek)

0,0

 

3.

Működési célú átvett pénzeszközök
(Önkéntes befizetések, adományok)

0,0

 

Költségvetési bevételek összesen

7000,0

 

Finanszírozási bevételek
(A Mecenatúra tárgyévet megelőző évi, visszahagyott költségvetési maradványa)

0,0

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. április 10.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére