• Tartalom

2019. évi XXVI. törvény

2019. évi XXVI. törvény

egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról1

2019.06.02.

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

3. §4

3. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

4–9. §5

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § 2019. június 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. április 10. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. június 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére