• Tartalom
Oldalmenü

26/2019. (VII. 1.) MNB rendelet

a „Himnusz megzenésítése” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2019.07.02.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Himnusz megzenésítésének 175. évfordulója alkalmából – a „Himnusz megzenésítése” megnevezéssel 3000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2019. július 2.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 76,5 gramm, átmérője 52,5 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a jobb oldali mezőben Kölcsey Ferenc félalakos portréjának ábrázolása látható. A portré ábrázolásától balra a Himnusz eredeti kéziratából származó szövegrészlet – az első versszak töredéke – olvasható, alatta Kölcsey Ferenc aláírásával. Az emlékérme felső szélén, félköriratban, jobbra a „MAGYARORSZÁG” felirat, balra a „3000” értékjelzés és az „Ft” felirat, a félkörirat alatt, középen a „2019” verési évszám, a portré ábrázolásába illesztve a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján Erkel Ferenc félalakos portréjának ábrázolása látható, a háttérben balra Erkel Ferenc aláírásával, jobbra a Himnusz szöveggel ellátott eredeti kottájának részletével. Az emlékérme szélén, fent, balra csúsztatott félköriratban az „A HIMNUSZ MEGZENÉSÍTÉSE ⋅ 1844” felirat olvasható, lent, a portré ábrázolásába illesztve Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2019. július 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 26/2019. (VII. 1.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 26/2019. (VII. 1.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: