• Tartalom

263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet

263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról1

2019.11.18.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–10. §2

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet a 263/2019. (XI. 14.) Korm. rendelethez3

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. november 19. napjával.

2

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére