• Tartalom

273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet

273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

2022.01.02.

A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. és 3. §, valamint az 1–8. melléklet tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. §, valamint a 9–22. melléklet tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1)1

(2)2

2. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. §4

3. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1)5

(2)6

(3)7

(4)8

(5)9

(6)10

(7)11

(8)12

(9)13

(10)14

(11)15

(12)16

(13)17

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, a 4. § (2)–(13) bekezdése, a 6. §, az 1–8. melléklet, valamint a 10–22. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a 22. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez18

2. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez19

3. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez20

4. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez21

5. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez22

6. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez23

7. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez24

8. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez25

9. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez26

10. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez27

11. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez28

12. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez29

13. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez30

14. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez31

15. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez32

16. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez33

17. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez34

18. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez35

19. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez36

20. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez37

21. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez38

22. melléklet a 273/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez

1

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 4. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 4. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 4. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 4. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 4. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 4. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 4. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 4. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 4. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 16. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 18. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 19. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 20. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 21. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére