• Tartalom

28/2019. (XII. 20.) IM rendelet

28/2019. (XII. 20.) IM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól

2023.01.01.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (3) bekezdés c), d), f), i) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: EU ÁK), továbbá az oda kihelyezett kormánytisztviselőkre terjed ki.

2. § (1)1 A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti, az Egyesült Nemzetek Szervezete által közzétett szorzószámok figyelembevételével megállapított deviza-alapilletmény összege 475 180 Ft.

(2) Az EU ÁK külpolitikai viszonyrendszerben elfoglalt helye, valamint élhetőségi besorolása alapján járó deviza-illetménypótlékok megállapításának alapjául szolgáló összesített külképviseleti besorolási szorzó 35%.

(3) A vegyes költségtérítés szorzó 25%.

(4) A gyermeknevelési költségtérítés szorzó 231%.

(5) Az egyszeri költözési költségtérítés összege egyedül, illetve házastárssal költöző kihelyezett esetében a lakhatási költségtérítés-alap 100%-a, gyermekkel költöző kihelyezett esetén a lakhatási költségtérítés-alap 150%-a.

(6) Az állandó képviseleti devizapótlék összege az EU ÁK diplomatája és szakdiplomatája házastársi deviza-illetménypótlék nélkül számított devizailletményének 7,5%-a.

3. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

4. §2

1

A 2. § (1) bekezdése a 33/2022. (XII. 22.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére