• Tartalom
Oldalmenü

28/2019. (VII. 8.) MNB rendelet

a „Kandó Kálmán” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2019.07.09.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója alkalmából – „Kandó Kálmán” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2019. július 9.

2. § (1) A négyzet alakú emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 14 gramm, mérete 28,43 mm × 28,43 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján a Kandó Kálmán által tervezett, MÁV V40 sorozatú, fázisváltós villamosmozdony ábrázolása látható, a régi mozdonyok géptábláinak felületét idéző érdes, szemcsés háttérrel. Az emlékérme szélén, fent, egymás alatti vízszintes sorokban, balra a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, jobbra a „2019” verési évszám és a „BP.” verdejel, lent a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján Kandó Kálmán portréjának ábrázolása látható. A portré ábrázolásától jobbra, lent, egymás alatti vízszintes sorokban a „KANDÓ”, a „KÁLMÁN” és az „1869–1931” felirat olvasható. Az emlékérme bal oldali szélén, lent Bitó Balázs tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, amelyből 6000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2019. július 9-én lép hatályba.

1. melléklet a 28/2019. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 28/2019. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: