• Tartalom
Oldalmenü

29/2019. (IX. 5.) MNB rendelet

a „Semmelweis Egyetem” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2019.09.06.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az első magyar orvosegyetem alapításának 250. évfordulója alkalmából – „Semmelweis Egyetem” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2019. szeptember 6.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a bal oldali mezőben a Semmelweis Egyetem méltóságjelvényei körébe tartozó egyetemi jogar csúcsdíszének ábrázolása látható, melyet – az emlékérme szélén – az eredeti orvoskari dékáni tisztséglánc vesz körbe. A jobb oldali mezőben, a tisztséglánc belső vonalát követő félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „BP.” verdejel és a „2019” verési évszám, középen, két vízszintes sorban a „10 000” értékjelzés és a „forint” felirat olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben a Semmelweis Egyetem címerének ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, köriratban, fent a „250 ÉVES A SEMMELWEIS EGYETEM”, lent a „ ”SERVAMUS VITAM ATQUE SERVIMUS” ” felirat olvasható. A köriratokat bal oldalon a Semmelweis Egyetem rektori épületének egyik belső díszítő motívuma, jobb oldalon Szabó Virág tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2019. szeptember 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 29/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 29/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: