• Tartalom

29/2019. (VIII. 30.) ITM rendelet

29/2019. (VIII. 30.) ITM rendelet

egyes szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2019.09.01.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában,

a 3. §, valamint a 3. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. § f) és g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 14., 18. és 23. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–3. §2

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1–3. melléklet a 29/2019. (VIII. 30.) ITM rendelethez3

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére