• Tartalom

3/2019. (IV. 18.) ME utasítás

3/2019. (IV. 18.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

2019.04.19.
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 14. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:
1. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 220. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét elismerve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökét – Vecsei Miklóst a diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztossá (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos) nevezem ki.
2. A miniszterelnöki biztos 2019. május 31. napjáig előkészíti a diagnózis alapú felzárkózási roma stratégiát (a továbbiakban: stratégia).
3. A miniszterelnöki biztos közreműködik a stratégia végrehajtásának kormányzati koordinációjában, így különösen
a) az érintett minisztériumok stratégia végrehajtásával kapcsolatos tevékenységének alapvető irányaira történő javaslattételben,
b) az érintett minisztériumok célzott területi felzárkózással kapcsolatos tevékenysége koordinálásában,
c) a stratégiával kapcsolatos kormányzati programok és intézkedés végrehajtásában és ellenőrzésében, az új intézkedésekre, programokra és azokhoz kapcsolódó források felhasználására való javaslattételben, valamint a felhasznált támogatások hasznosulásának nyomon követésében,
d) a roma integráció fejlesztésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásában,
e) a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós források hazai felhasználásának megtervezésében.
4. A miniszterelnöki biztos a munkája során együttműködik a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 1/2018. (VI. 1.) ME utasítással kinevezett miniszterelnöki biztossal, amely együttműködés kiterjed különösen:
a) a 2. pontban rögzített stratégia előkészítésére,
b) az eddig elvégzett, a folyamatban lévő, továbbá a 2019–2027 közötti időszakra tervezett feladatok teljes körű átadására és átvételére.
5. A miniszterelnöki biztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
6. A miniszterelnöki biztos tevékenységét a Belügyminisztérium szervezetén belül öt fős titkárság segíti.
7. A miniszterelnöki biztos tevékenységének ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 32. § (2) bekezdése szerint alkalmazni rendelt 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra jogosult.
8. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére