• Tartalom
Oldalmenü

31/2019. (IX. 6.) MNB rendelet

a „Magyar vizsla” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2019.09.07.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Magyar vizsla” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2019. szeptember 7.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 16 gramm, átmérője 34 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben egy rövidszőrű magyar vizsla portréjának ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, jobb oldalon a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, bal oldalon, az ábrázolás mellett, egymás alatti két sorban a „2019” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, az előtérben – „vadat álló” testtartásban – egy vízben lépdelő rövidszőrű magyar vizsla, a háttérben egy nádasból kilépő drótszőrű magyar vizsla ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, fent, félköriratban a „MAGYAR VIZSLA” felirat olvasható, lent, középen Pogány Gábor Benő tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, különleges – ún. fordított proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2019. szeptember 7-én lép hatályba.

1. melléklet a 31/2019. (IX. 6.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 31/2019. (IX. 6.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: