• Tartalom
Oldalmenü

317/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Államnak a FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás, valamint a FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéhez szükséges ingatlanok megszerzésével megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2019.12.19.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján a FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1205 Budapest, Kossuth Lajos u. 143., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-713453, adószám: 12989111-1-43, a továbbiakban: FORGÁCS INTÉZET) feletti irányítás, valamint a FORGÁCS INTÉZET tevékenységéhez szükséges egyes ingatlanok (1205 Budapest, Kossuth Lajos utca 143. HRSZ: 173625, 1205 Budapest, Kossuth Lajos utca 145. HRSZ: 173624) Magyar Állam általi megszerzését – tekintettel a népességfogyás hatékony megállításának és a meddőségi kezelések széles körben elérhetővé tételének szükségességére – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 8 órakor lép hatályba.